Samhradh ’78

Samhradh ’78

9.99

The Summer of ’78

Màrtainn Mac an t-Saoir (Martin MacIntyre)

ISBN: 9781912147472

Binding: paperback

In stock

Quantity:
Add To Cart

Mun leabhar seo:

Cha b’ ann buileach ga dheòin a chaidh Cailean Quinn a dh'Uibhist a Deas is gu uncail, an Dr Ruairidh MacGillÌosa - banntrach Barrach aig deireadh a bheatha-obrach. Chan fhada, ge-tà, gum fairich is gum faic Cailean na buannachdan a th’ ann a bhith a’ cur seachad ùine air eilean eile far an ionnsaich e tòrr mu shlàinte, beul-aithris is daoine. ’S math gu bheil Ealasaid na tacsa dhan dithis ged nach i an aon bhoireannach a tha a’ frithealadh air an oileanach òg, shunndach à Grianaig. Ach saoil an robh làithean Chailein ann an Uibhist an 1978 cho torrach ’s a bha e an dùil? Agus dè a’ bhuaidh a bh’ aig sgòthan dubha an t-samhraidh sin air a mhisneachd is a chogais?

About this book:

Colin Quinn spent the summer of 1978 with his uncle, Ruairidh Gillies, on South Uist. While the world at large and many in the islands watch football in Argentina – didn’t Ally MacLeod say Scotland would win the World Cup ‘nae bother’? – two ‘Barra’ men deepen their relationship. Throughout these intense summer days and weeks, of almost forty years ago, we share the main characters’ growing intimacy and mutual understanding at joyful times and while facing some major challenges.

In their company we enjoy the pristine beauty of the southern isles and feel the wrath of the elements when their mood changes.