Dannsam led Fhaileas

Dannsam led Fhaileas

8.99

Let Me Dance with Your Shadow

Màrtainn Mac an t-Saoir (Martin MacIntyre)

ISBN: 9781905222575

Binding: paperback

In stock

Quantity:
Add To Cart

Mun Leabhar seo:

A’ chiad leabhar bàrdachd bho Mhàrtainn Mac an t-Saoir, a bhuannaich Duais a’ Chiad Leabhar le nobhail a sgrìobh e ann an 2003 aig Duaisean Comann Crann na h-Alba. Ged a tha tionndaidhean Beurla an cois nan dàn agus tha corra dhàin ann a chaidh a sgrìobhadh ann am Beurla an tòiseach, ’s e a’ bhàrdachd Ghàidhlig a tha air tùs gnòthaich san leabhar seo. A’ cleachdadh guth co-aimsireil, tha Mac an t-Saoir a’ rannsachadh teaghlach, gaol, dualchas is sòisealtas sa chruinneachadh bheò-ghlacmhor, thiamhaidh seo. 

About this book:

Using a contemporary voice to address themes of reflection, love, loss, culture, heritage, family and society that are traditional to Scotland and to the Gaelic world, MacIntyre's collection is poignant, engaging, and destined to be a classic. Each Gaelic poem is accompanied by a full English translation and there are several original English poems. This is the first collection of poetry from the winner of The Saltire Society First Book Award 2003.