Back to All Events

Tim Armstrong, David Eyre and Ian F. MacLeod - The New Wave of Gaelic Sci-Fi

  • Mitchell Library Glasgow (map)

Ciamar a nì thu saoghal ùr sa Ghàidhlig? Ciamar a chruthaicheas tu facail leithid stèisean-fànais, luathas-teichidh no saibeirneatach? Thig còmhla ri Tim Armstrong, Dàibhidh Eyre agus Iain F. MacLeòid, a bhios a’ còmhradh air ficsean saidheansail ùr sa Ghàidhlig is mar a thèid a’ ghnè a bhrosnachadh is a leasachadh san àm ri teachd. 

How do you create a new universe in Gaelic? How do you come up with Gaelic words for ‘space-station’, ‘escape velocity’ or ‘cybernetic’? Join Tim Armstrong, David Eyre and Iain Finlay MacLeod as they discuss the new wave of sci-fi writing in Gaelic and how they see the genre progressing in the future. Simultaneous translation will be provided at this event for non-Gaelic speakers.

Come along to the Mitchell Library to hear these Gaelic-speaking authors discuss the future of Gaelic writing. Tickets are £6 and are available here or over the phone on 0141 353 8000