Angus Peter Campbell

Angus Peter Campbell Photo.JPG

Tha Aonghas Pàdraig Caimbeul air iomadach duais a chosnadh mar bhàrd, nobhailiche, neach-naidheachd, craoladair agus cleasaiche. Buinidh e do dh’Uibhist-a-Deas far an deach a thogail gus an do ghluais a theaghlach a-mach gu sgìre an Òbain nuair a bha e 13. Chaidh e dhan Àrd Sgoil an sin, far an robh Iain Crichton Mac a’ Ghobhainn ga theagasg. Cheumnaich e le Àrd Urram ann am Poileataics agus Eachdraidh o Oilthigh Dhùn Èideann, agus tha e air a bhith ag obrachadh anns na meadhanan on uair sin. Ann an 2011 chaidh Crùn na Bàrdachd a thoirt dha. Ann an 2002 choisinn e Duais Chruthachail na h-Alba agus ann an 2008 chaidh ainmeachadh airson BAFTA son an Cleasaiche as fhèarr son na rinn e anns am film Seachd. Chaidh an nobhail Gàidhlig aige, ‘An Oidhche Mus do Sheòl Sinn’ a bhòtadh a-steach leis a’ phoball dhan Phrìomh Dheich anns a’ chlàr airson na 100 leabhraichean a b’ fhèarr a chaidh riamh a dhèanamh an Alba. Sgrìobh Somhairle MacGill-Eain seo mu dheidhinn – “Chan eil teagamh sam bith agam nach e Aonghas Pàdraig Caimbeul fear de na bàird as fhèarr a th’againn ann an Alba, ann an cànan sam bith.”

 

Angus Peter Campbell is an award-winning novelist, poet, journalist, broadcaster and actor. He was born and brought up on the islands of South Uist and Seil. He attended Oban High School where his English teacher was Iain Crichton Smith, then graduated with Honours in History and Politics from the University of Edinburgh, under the guidance of the great Marxist teacher Professor Richard Ashcraft from the UCLA who was a Visiting Fellow at the time.

His Gaelic-language novel 'An Oidhche Mus do Sheòl Sinn' was short-listed for a Saltire Book of the Year Award in 2004, the same year it was also publicly voted into the Top 10 Best-Ever Books from Scotland in The List/Orange Awards. He has lived in the West Highlands of Scotland for a number of years with his wife, the artist Lyndsay Campbell, and their music-making children. He enjoys walking, and takes occasional excursions to Paris by train, primarily as an excuse to listen on the journey to the majestic pìobaireachd playing of Donald MacPherson.

He was awarded the Bardic Crown for Gaelic Poetry in 2001, as well as the Creative Scotland Award for Literature in 2002. He was nominated for the Creative Scotland Award for Literature in 2012.


Books by this author