Luath Press Limited, 543/2 Castlehill, The Royal Mile, Edinburgh, EH1 2ND
Tel: 0131 225 4326

Cailèideascop

Cailèideascop

Availability: In stock

£7.99

No eBook available

If you could see the truth of the world, do you think it would change you? Angela Brown has discovered some old notebooks belonging to Sir David Brewster, the famous 19th century Scottish inventor of the kaleidoscope. She has used them to create a wondrous new scientific instrument, revealing some fundamental truths about the interconnectedness of the universe. But now others want it too, and Angela finds herself part of an epic story that starts in the Isle of Skye and finishes in the moons around Jupiter at the start of an exciting new chapter in humanity's history.
Title Cailèideascop
Author Daibhidh Eyre (David Eyre)
ISBN 9781912147120
Binding Paperback
Author Bio

RUGADH DAIBHIDH EYRE ann an Coatbridge ann an 1972. Chuir e seachad bliadhnaichean na h-àrd-sgoile ann an Glaschu, rinn e Litreachas na h-Alba agus Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann, agus bhon uair sin tha dreuchdan air a bhith aige mar neach-naidheachd is oifigear nam meadhanan. Chaidh cuid dhe na dàin aige fhoillseachadh ann am Poetry Scotland, Irish Pages, Northwards Now, An Guth, Gutter agus New Writing Scotland. Dh’fhoillsicheadh an nobhail ghoirid aige, Glainne, ann an 2015.

Back Cover Text

Tha Angela NicilleDhuinn air seann leabhar a lorg – leabhar a bhuineadh do Dhaibhidh Brewster, an neach-saidheans Albannach a chruthaich an cailèideascop. Tha i air a chleachdadh gus ionnsramaid ùr nodha a chruthachadh, a tha a’ dèanamh follaiseach na ceanglaichean brèagha eadar gach nì – agus gach duine – anns an t-saoghal. Ach, tha muinntir eile air tòir an fhiosrachaidh seo cuideachd, agus tha Angela a-nist ga faighinn fhèin ann an cunnart cho mòr gu bheil ceist oirre – am b’ urrainn dhi fuireach ann an Alba?

Dà cheud bliadhna às dèidh nan làithean nuair a bha Angela beò, tha eachdraiche òg air lorg fhaighinn air an sgeulachd aice. Agus le taic bho charaid àraid – a tha cracte air nobhailean mu dhèidhinn seann luchd- rannsachaidh prìobhaideach – tha i a’ faighinn sealladh às ùr air ciamar a thàinig an cinne-daonna tro sgrios, cogadh, agus ùpraid, gu beatha shaor, bheairteach, far a bheil daoine a’ dèanamh deiseil gus siubhal do na speuran.

Tha Daibhidh Eyre air sgeulachd ghleusta is shiùbhlach a chruthachadh, a tha a’ tòiseachadh am measg ath-bheothachadh na Gàidhlig san Eilean Sgitheanach, agus a’ crìochnachadh anns na speuran. Turas thar-labhairt.

Reviews

Frith-eachdraidh ann an nobhail làn dòchais. Gàbhaidh math! - TIM ARMSTRONG

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
x