Luath Press Limited, 543/2 Castlehill, The Royal Mile, Edinburgh, EH1 2ND
Tel: 0131 225 4326

An Nighean air an Aiseag (The Girl on the Ferryboat, Gaelic Edition)

An Nighean air an Aiseag

Availability: Out of stock

£12.99

eBook available from:

An Nighean air an Aiseag on Kindle An Nighean air an Aiseag on iBooks
Google Play | Kobo | Nook | Waterstones
ʼS dòcha dìreach gur e ceist ùine, neo tìm, a bha sin: nam biodh barrachd ùine air a bhith againn, na bhiodh sinn air a dhèanamh ʼs a choilionadh còmhla. An saoghal a bhiodh sinn air a dhealbh. Nam biodh gràdh da-rìreabh againn air a chèile, cha bhiodh sinn air dealachadh.

B’ e samhradh fada teth a bh’ ann... chunnaic iad a chèile air aiseag, ach bho nach do bhruidhinn iad, tha cianalas is aithreachas a’ gabhail greim.

Ann an sgrìobhadh àlainn ealanta tha An Nighean air an Aiseag gar toirt air ais gu samhraidhean gaoil ann am Muile, an Uibhist is eile.

Title An Nighean air an Aiseag
Author Aonghas Pàdraig Caimbeul (Angus Peter Campbell)
ISBN 9781908373922
eISBN 9781909912526
Binding Hardback
Author Bio Buinidh Aonghas Phàdraig Caimbeul do dh’Uibhist a Deas. Ghabh e Ceum ann am Poileataics agus Eachdraidh an Oilthigh Dhùn Èideann, agus on uair sin tha e air a bhith ag obair na fhear-naidheachd, na chraoladair, na sgrìobhaiche agus na chleasaiche. The e air grunn nobhailean agus ceithir chruinneachaidhean de bhàrdachd fhoillseachadh. Tha e dèidheil air ball-coise agus chluich e turas aig Hampden ann an Cuach na h-Alba. ‘S toigh leis an t-seinn aig Criosaidh ‘Denny’ agus Chet Baker.
Back Cover Text ʼS dòcha dìreach gur e ceist ùine, neo tìm, a bha sin: nam biodh barrachd ùine air a bhith againn, na bhiodh sinn air a dhèanamh ʼs a choilionadh còmhla. An saoghal a bhiodh sinn air a dhealbh. Nam biodh gràdh da-rìreabh againn air a chèile, cha bhiodh sinn air dealachadh.

B’ e samhradh fada teth a bh’ ann... chunnaic iad a chèile air aiseag, ach bho nach do bhruidhinn iad, tha cianalas is aithreachas a’ gabhail greim.

Ann an sgrìobhadh àlainn ealanta tha An Nighean air an Aiseag gar toirt air ais gu samhraidhean gaoil ann am Muile, an Uibhist is eile.

This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
x